fbpx

Her gjør vi ofte feil

Å føre reiseregning kan være komplisert hvis man ikke vet nok om hvordan det skal gjøres, eller har gode verktøy til hjelp.

Et avgjørende spørsmål for skattefritak er ofte om reisen fyller vilkårene for tjenestereise. Bladet Arbeidsgiver ba Oslo Kemnerkontor liste de fem vanligste feilene vi gjør, og her er de. Mer om temaet kan du lese på www.infotjenester.no.

1. Formål

Uansett reiseform må formål med reisen alltid fylles ut. En yrkesreise er en reise som inngår i utøvelsen av selve yrket. Eksempler på dette kan være en reise til et ikke-fast arbeidssted, uavhengig av hva som er startpunktet for reisen.

2. Utgangspunkt

Ved bruk av bilgodtgjørelse må det alltid fylles ut utgangspunkt og endepunkt. Løsningen på dette kan være elektronisk kjørebok, der start- og stoppsted registreres via gps.

3. Signatur

Uten korrekt navn, adresse og underskrift på reiseregningen er den å betrakte som ugyldig. Dette er et absolutt krav. Ved elektronisk signatur er det strenge krav til sikkerhet og til at ekte underskrift opprettholdes.

4.Vurdering

Det er ikke uvanlig å vurdere feil når det gjelder yrkesreise eller arbeidsreise. Dette er viktig for beregningen av fradrag for reiseutgifter og hvordan godtgjørelse til dekning av reiseutgifter skal behandles skattemessig.

5.Trekkfritt?

Utgiftsgodtgjørelser er i utgangspunktet trekkpliktige. Ofte innberettes det feilaktig som trekkfrie godtgjørelser, men kan på grunn av manglende legitimasjon medføre plikt til å foreta forskuddstrekk og plikt til å beregne og betale arbeidsgiveravgift.

0
0
0
s2smodern