fbpx
Naringsliv.no
 

Obs! Vær oppmerksom på at dette innholdet er mer enn to år gammelt.

Øvre Romerike Avfallsselskap har stor kapasitet og oppfordrer bedrifter til å levere inn farlig avfall.

- I dag har vi cirka 150 bedrifter på kundelisten, men har både kapasitet og potensial til å doble dette. Vi oppfordrer virksomhetene til å levere inn farlig avfall til oss framfor å lagre det. Vi er ikke dyre sammenlignet med andre avfallsmottak, sier daglig leder Trym Denvik i Øvre Romerike Avfallsselskap (ØRAS).

I fjor feiret ØRAS 35 år og kunne for første gang registrere et helt driftsår uten naboklager. Det betyr at lukt og støy er på et akseptabelt nivå for omgivelsene, som ikke ligger tett på, men som i stor grad består av privat bebyggelse.
I høst skal avfallsselskapet gjennomføre en kundeundersøkelse blant sine næringslivskunder for å kartlegge hva kundene mener de er gode på, eller mindre gode på. Resultatene vil danne grunnlag for eventuelle endringer.

Trygg håndtering

- Vårt anlegg er i hovedsak til for private kunder, og vi har mellom 500 og 1 000 biler innom miljøstasjonen hver eneste dag. Men vi har kapasitet til å håndtere langt større avfallsmengder fra næringslivet, spesielt farlig avfall som det er fornuftig å levere til oss for riktig destruksjon eller gjenvinning. Det er grenser for hva en bedrift kan lagre selv, og det er fordelaktig for alle parter om avfallet blir tatt forskriftsmessig hånd om. Det vi mottar hos oss, blir ofte videresendt til forbrenning i Brevik via Renor. Greier vi å øke antall bedriftskunder tilstrekkelig, vil vi også vurdere å etablere en egen sorteringsavdeling for næringsavfall på Dal Skog, sier Denvik.

Produserer kraft

Hverdagen på avfallsanlegget har endret seg mye siden starten i 1981. Fra å legge det meste på deponi, er det i dag bare 2 prosent av 33 500 tonn avfall som får en slik skjebne. Resten blir enten gjenbrukt, materialgjenvunnet eller forbrent. Men selv om deponi tilhører fortiden, henter ØRAS ut store mengder gass fra det råtnende avfallet. Sammen med et flisfyringsanlegg brukes gassen til oppvarming av alle bygg på anlegget, varme i bakken ved returkontainerne på miljøstasjonen, og til slutt skal energioverskuddet selges som elektrisk kraft på det kommersielle el-nettet.

Fordeler for bedrifter som sorterer og leverer farlig avfall:

  • reduserte utgifter
  • bedre omdømme
  • bedre sikkerhet for ansatte
  • større troverdighet
  • trygghet for omgivelsene
  • overholder lover og forskrifter

Som næringskunde kan du levere forskjellige typer avfall til Dal Skog. Noen avfallstyper krever deklarering. Dette kan gjelde maling, lim og lakk, asbest, PCB-vinduer og vinduer med klorparafiner. Gårdbrukere er også deklareringspliktige ved levering av blant annet kjemikalier og sprøytemidler.

Øvre Romerike Avfallsselskap er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Eidsvoll, Hurdal, Nannestad og Ullensaker. Totalt tar de imot privat husholdningsavfall fra 75 000 innbyggere og næringsavfall fra ca 150 bedriftskunder.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Produserer økologisk jord

ØRAS produserer tre typer jord, basert på matavfall og hageavfall. Jorda er velegnet for økologisk dyrking, og den største kunden i dag er universitetet på Ås (NMBU).

ØRAS Hagejord er kompostbasert og næringsrik og tilfredsstiller Debios krav til bruk for økologisk dyrking.

Kjemisk bundet fosfor forekommer i cellene til alle levende organismer og er derfor et livsnødvendig grunnstoff for oss mennesker og dyr. Ved å kompostere matavfall og hageavfall, bidrar ØRAS til å tilbakeføre fosforet til jordsmonnet.

Jordproduktene kommer i tre versjoner, nemlig hagejord, bed/pottejord og park- og anleggsjord.

Hagejorda er velegnet til både nyanlegg og utskifting i hager. Jorda er laget på matavfall og hageavfall fra abonnenter på Øvre Romerike, mens park- og anleggsjorda i tillegg er basert på kloakkslam.

Jorda er velegnet til blomsterbed, busker og plener, men kan også brukes til dyrking.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Lange køer utenfor bruktbutikken

Bruktbutikken «OmgjØRAS» har gitt ansatte ved gjenvinningsanlegget en ny hverdag. Nå venter køer av kunder utenfor døren hver dag før butikken åpner.

- Det er mange faste kunder som kommer innom flere dager i uken for å sjekke om det er kommet inn noe nytt i hyllene. De beste artiklene går ut ganske fort, og vi vet at mange profesjonelle oppkjøpere gjerne er innom oss, sier Trym Denvik.

ØRAS hadde i utgangspunktet et ombrukstelt, der publikum kunne ta ut og sette igjen brukbare møbler og gjenstander gratis til eget forbruk. Etter stadig økende pågang og mer avfall i omløp, valgte de i 2017 å sette det hele mer i system. Det ble en gedigen suksess, og salgsbudsjettet for startåret var nådd i løpet av to og en halv måned.

Selve butikken er også gjenbrukt. De syv brakkene på 160 kvadratmeter tjenestegjorde nemlig som Nannestad kulturskole.

- Et eventuelt fremtidig overskudd fra butikken vil bli vurdert å gå til lokale lag og foreninger, noe vi opplever at publikum verdsetter. Det er lettere å gi bort sine ting til butikken da. Vi ønsker alle velkommen til en hyggelig handel hos oss.