fbpx

Har dere gjennomført kurs i arbeidsvarsling?

Har dere ansatte som arbeider ute på offentlig grunn?  Da skal dere ha gjennomført kurs i arbeidsvarsling.  Det får du hos Trafikkeksperten AS.

Det er en utbredt oppfatning at arbeidsvarsling kun gjelder dem som jobber direkte på vei.  Sannheten er at det gjelder langt flere yrkesgrupper. Det er selve arbeidsområdet, ikke yrket, som er avgjørende om man er lovpålagt å ha gjennomført kurs i arbeidsvarsling.

Hvilke krav gjelder for arbeidsvarsling?

-Alle arbeidstakere som oppholder seg på områder der det i forkant av arbeidet er utarbeidet en arbeidsvarslingsplan, en såkalt skiltplan, skal ha vært på kurs i arbeidsvarslingen. Det er arbeidsgivers ansvar at nødvendig opplæring blir gitt, sier daglig leder i Trafikkeksperten AS Kjell Arnfinn Sporsheim.

Han er tidligere politioverbetjent ved trafikkseksjonen, Oslo politidistrikt, og har sett mange stygge tilfeller av manglende varsling. Bruk av for eksempel lift og stillas på fortau, vei og gangfelt uten riktig varsling og sikring, skaper farlige situasjoner for alle i nærheten av arbeidsområdet.

Fenger med visuelle virkemidler

Trafikkeksperten AS holder kurs i arbeidsvarsling over hele landet og er godkjent av Statens vegvesen, Vegdirektoratet og NTNU.  Det er flere kursleverandører på markedet, men Trafikkeksperten AS har hatt stor fremgang med en mer visuell variant med hyppig bruk av bilder og eksempler. Deres kursholdere har både teoretisk og praktisk erfaring, og vet derfor hva de snakker om.

- Det trenger ikke være dønn kjedelig å gjennomføre lovpålagte kurs. Vi har fått mange gode tilbakemeldinger fra kursdeltakere som forteller at vi har inspirert dem til å tenke nytt rundt begrepet arbeidsvarsling. Vi bruker mye bilder og eksempler, framfor å gjennomgå håndboka paragraf for paragraf, sier Sporsheim.

Hvilke kurs tilbyr dere?

Trafikkeksperten AS holder kurs på tre nivåer. Ved bestått kurs blir man sertifisert for 5 år.  Kurs 1 gjelder for alle som jobber ute, og er på seks timer. Kurs 2 er for prosjektledere og ansvarshavende for arbeidet og er på 12 timer fordelt på 2 dager. Kurs 3 i Manuell trafikkdirigering er et kurs på 3 timer teori og en praktisk øvelse på trafikkert vei.   For å kunne ta kurs 3 må man først bestå kurs 1 eller 2.

- I dag er det mer kamp om oppmerksomheten i det offentlige rom.  Korrekt varsling og sikring er derfor mer aktuelt enn noen gang. Det er opprettet et kontrollorgan i Statens Vegvesens regioner, og kontroller blir gjennomført med jevnlig mellomrom over hele landet, sier Sporsheim.

0
0
0
s2smodern