fbpx

Ønsker flere læreplasser

NHO Østfold og Østfold fylkeskommune har tatt initiativ til å øke antall læreplasser i salgsfaget. Nå er man i dialog med flere kjøpesentre for å finne ut om litt av nøkkelen ligger der.

Forrige uke startet en dialog med de største kjøpesentrene i fylket, der tema var både tilgang på læreplasser og etterutdanning for butikkansatte, melder NHO Østfold.

Handelsnæringen er stor i Østfold. Dessverre er ikke tradisjonene for fagopplæring like lange og gode som i andre bransjer. Derfor har salgsfaget svært få læreplasser å tilby elevene. Det store misforholdet mellom arbeidskraftbehovet og utdanningskapasitet i skolen på den ene siden, og mangelen på læreplasser på den andre siden er en ubalanse som vi ikke kjenner igjen i andre deler av privat sektor der fagopplæringen er tettere integrert med bedriftene. Nå skal kunnskapen om lærlinger som lønnsom kunnskapsressurs økes i kjøpesenterne.

De altfor få, men gode erfaringene fra ganske ulike forretninger viser at nettopp kompetent arbeidskraft i butikken er en av forutsetningene for at handel i butikk skal være konkurransedyktig mot for eksempel netthandel i framtiden. Lærlingene utgjør grunnlaget for den kompetansen», sier NHO Østfolds regiondirektør Espen N. Evensen.

Vi må tenke annerledes og det må skapes en bedre servicekultur i norsk varehandel. Det er ikke annenrangs å jobbe i butikk. I tillegg til at fagbrev kan gi bedre rutiner og drift, er gode fagarbeidere også lønnsomme selgere. Erfaringer viser også at der ting er på stell er også sykefraværet lavere enn andre steder. Det skal ikke være sånn at de svakeste elever anbefales å ta salg og service. Salgsfaget er egentlig et krevende fag som har veldig like læreplaner som i studiespesialiserende programfag i markedsføring og økonomi.

 Vi ønsker at salg- og servicefagene skal bli like gode som andre fag. Og at elevene skal få realisert sine drømmer om å få være kompetente fagfolk i detaljvarehandelen, sier Espen Evensen.

Nå håper han at et samarbeid med senterlederne skal kunne synliggjøre for butikkene hvor god butikk lærlingeordningen er. Fagopplæring med læretid i bedrift er ikke noe næringslivet driver med av veldedighet. Fagopplæring er lønnsom rekruttering og tilgang på kompetanse for bedriftene. Det er ingen grunn til at det skal være annerledes i handelen.

0
0
0
s2smodern